KLAUDUSIA14.8log.pl | Strona: 1.html

Temat: Promieniowanie rentgenowskie
... ze źródeł naturalnych. Prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę nowotworową u pacjenta badanego metodami rentgenowskimi jest zbliżone lub takie samo, jak każdego człowieka otrzymującego dawkę promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych. Małe dawki promieniowania,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1404